Ampliqon A/S producerer PCR enzymer og reagenser til salg i Danmark og udland